Lördagen den 17 april är det dags för årets första skötseldag. Även denna vår påverkas vi tråkigt nog av pandemin och vi har därför följande upplägg för dagen. Den som är friskt och vill vara med och hjälpa till kommer till badängen kl. 08.30. Där ser vi till att stå med gott avstånd mellan oss, minst två meter. Små arbetslag om högst åtta personer, som är den tillåtna gruppstorleken, bildas och tar sig an de arbetsuppgifter som finns. Vi kommer att tillhandahålla tvättsprit för handhygien och rengöring av redskap.

Det blir ingen gemensam fikapaus och heller ingen gemensam återsamling. Skötseldagen pågår till kl 13.00 med en halvtimmes rast. Egen matsäck medtags och äts där man arbetar.

Det finns en rad arbetsuppgifter som behöver göras och som alla kan bidra till:

Miljökommittén Aktiviteter / Uppgifter (Christer Kindvall)

 • Etablera fårhagen vid etapp 2
 • Ta ner stängsel på fotbollsplanen
 • Röja sly på lilla ängen samt fortsätta på området ”bakom” tomt 74
 • Genomgång av material i redskapsboden
 • Fortsätta risdragning vid etapp 3
 • Flytt av skyltar för rishögen  

Badkommittén Aktiviteter / Uppgifter (Ulla Gran Knutsson)

 • Bryggor, flotte och bänkar ska borstas och oljas
 • Vattendunk till toaletten sätts på plats
 • Röja/trimma runt badboden ca 1 m för att undvika insekter, t ex getingar i boden
 • Spara buske/träd vid sten intill tavlan på boden
 • Röj trimma stigen
 • Röj trimma strand bortom björkar, till vänster
 • Eventuellt sätt upp gungor och fotbollsnät
 • Flytta utemöblerna till badplatsen

 Trivselkommittén Aktiviteter / Uppgifter (Anneli Karlsson)

 • Städa/rensa lekplats
 • Förbereda bygge av förråd för luckorna
 • Bygggrupp för skötsel och renovering av “fastighet/dansbanan”. Målet är att prata ihop oss under skötseldag 1 och bygga under skötseldag 2. Kontakta Anneli Karlsson på 0706706488 om du vill bidra med detta.

 Båtkommittén Aktiviteter / Uppgifter (Peter Landström)

 • Olja bryggor tillsammans med Bad
 • Såga och klyva ved (4 personer)
 • Laga rampen till båtbryggan

 Årets övriga skötseldagar är den 9 maj och 17 oktober.