Kapning överhängande grenar som hänger över vägar i området kommer att göras i höst/vinter detta för att underlätta underhåll av vägar vid ex saltning och grusning.