2019 - Kalender

          Kommitté
  2019-04-13 Skötseldag 1     miljö
  2019-05-12 Skötseldag 2     miljö 
  2019-06-21 Midsommarprogram Midsommardisco   trivsel
  2019-07-03 Grillkväll     trivsel
  2019-07-07 Upprop Simskola     bad
  2019-07-10 Grillkväll     trivsel
  2019-07-17 Grillkväll     trivsel
  2019-07-19 Pop och rock på dansbanan      C.I.A.
  2019-07-20 Avslutning Simskola     bad
  2019-07-24 Grillkväll     trivsel
  2019-07-27 Svartmåladagen     trivsel
  2019-07-31 Grillkväll     trivsel
  2019-09-07 Skötseldag 3     miljö 
  2019-10-13 Skötseldag 4     miljö 
2019-10-13 Årsstämma     styrelse

 

 

2019 - Ny och ändrad information:

Ändringsdatum   Kommitté endast för medlemmar
2019-01-24 Föreningens stadgar finns nu i menyn Medlem webmaster  x
2019-05-23 Bokning av Tennis görs nu via hemsidan tennis x
2019-05-23 kontaktuppgifter för styrelse införda webmaster
2019-05-30 kontaktuppgifter för kommitté sammankallande införda webmaster x
2019-05-30 Hjälp-information för inloggning infört webmaster x
2019-06-30 Titta på bastubokningar infört webmaster x

 

 

2018 - Kalender     

           Kommitté
  2018-04-21 Skötseldag 1     miljö
  2018-05-13 Skötseldag 2     miljö 
  2018-06-21 Vi klär midsommarstången     trivsel
  2018-06-22 Midsommar vid dansbanan DJ Joar   trivsel
  2018-06-23 Fotbolls-VM på storbild Matchen pågår   trivsel
  2018-07-04 Grillkvällar alla onsdagar i juli     trivsel
  2018-07-08 Simskolan startar     bad
  2018-07-18 Svartmåladagen Helikoptertur Bakluckeloppis trivsel
  2018-09-01 Skötseldag 3 upprätning av badbod   miljö
  2018-10-14 Skötseldag 4     miljö 
  2018-10-14 Årsstämma     styrelse


2018 - Ny och ändrad information:

Ändringsdatum   Kommitté endast för medlemmar
2018-11-29 Hantering av personuppgifter ändrat webmaster  x
2018-11-25 referenser till facebookgrupp borttagna webmaster  
2018-11-25 Nya funktionärer och styrelsemedlemmarse - se meny medlem>medlemslista styrelse x
2018-11-25 Protokoll för årsmöte 2018 - se meny medlem>årsmöten styrelse x
2018-11-10 Tomtnära avverkning etapp 1 miljö  
2018-09-21

Vinterväghållning - se meny Vägkommitte

väg x
2018-09-21 Kapning överhängande grenar väg  
2018-05-26 Information om GDPR se meny Dataskydd webmaster x
2018-05-22 Förberedelser för midsommarfirande trivsel  
2018-05-07 Information från Miljökommitten miljö  
2018-04-20 Ny badflotte bad  
2018-02-13 Ny nyckelansvarig   x