Alla menyer på hemsidan

Kalender

Säsongens händelser i tidsordning, till exempel skötseldagar, midsommarfirande och Svartmåladagen.
Lista av större ändringar i Svartmålas hemsida

Medlem

Medlemsuppgifter

Mina uppgifter

Personuppgifter för mig som jag kan läsa och ändra vid behov, till exempel vid försäljning, ändring av adress, telefon och bankuppgifter.

Medlemslista

Lista av alla medlemmar med kontaktuppgifter, namn, adress, telefon, e-post, funktionärsroll, styrelseroll.

Kontaktuppgifter for Styrelse och kommittéer

Medlemmar i Styrelse

Sammankallande för kommittéer

Årsmöten

Protokoll från årsmöten

Stadgar och ordningsregler

Stadgar för Svartmåla Byalags Samfällighetsförening

Trivsel och ordningsregler för medlemmar

 

Dataskydd

Allmänt

Allmänt om GDPR

Uppgifter

Avsikt och innehåll i medlemsregister

Rättigheter

Medlemmars rättigheter

Hantering

Insamling av uppgifter, vilka har tillgång till uppgifterna, säkerhetskopior och gallring.

Ersättningar

Mallar för att begära ersättning för utlägg, extra timmar, milersättning

Styrelsedokument

Dokumenten kan endast ses av styrelsen

Flytta in/ut

Checklistor för vad man ska göra vid in- och ut-flyttning

Kommittéer

Information från kommitéer

Bokning

Boka

Reservera tid för bastu, dansbana och tennis

Mina bokningar

Ger en lista av bokningar så man kan kolla vilka bokningar man har eller avboka vid behov.

Bokning - instruktion

Beskrivning hur man gör bokningar och avbokningar

Titta på bokningar bastu

Ett bekvämt sätt att få en överblick av bokningar och hitta en ledig tid

Om Svartmåla

Svartmålas historia

Fritidsområdet Svartmålas historik från 1968 och framåt

Kallviks historia

Historik från 1960-talet och framåt.

Natur

Naturvårds information, inventeringar, nyckelbiotoper.

Fiske

Bestämmelser för fiske, fiskerätter, fiskekort

Tomtkarta

Tomtkarta över Svartmåla.

Promenadstigar

Karta över promenadstigar i Svartmåla, Kallvik och Unön.

Facebookgrupp

Hur man kommer åt facebookgruppen Svartmåla, innehåller information som kompletterar hemsidan

Stora Rängens Fiber

Innehåller allt du behöver veta om hur du ansluter dig till bredbandsnätet, stadgar, medlemsansökan, kontaktuppgifter.

Den här informationen gäller även Unön, Kallvik och Kögenäs.

Start

Startsida för hemsidan. Kort information om nyheter.

Logga in/ut

Logga in och ut till hemsidan.

Hjälp

 Hjälpinformation för hemsidan. Inloggning, bokning och övriga menyer.