Bokning av bastu, dansbana, tennis och lånekanot. 

Det finns två sätt att göra en bokning:

1. Boka själv enligt instruktioner nedan, eller

2. Kontakta bokningsansvarig för aktuell service, som då gör bokningen på webben åt dig.
    Avsikten är att man ska kunna boka även om man inte är så hemma på datorer.

     Bokningsansvarig Bastu: Peter Landström, 070-535 22 63, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

     Bokningsansvarig Dansbana: Ingela Rydh, 0733-395260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

     Bokningsansvariga Tennis: Thomas Frånlund, 070-529 17 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Lars-Åke Petersson, 070-322 39 99, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

     Bokning av tennisbanan är även öppen för boende på Unön, Kallvik o Smedsviken, men eftersom dessa
     inte är registrerade i vårt medlemsregister bokar de tills vidare genom att kontakta Thomas eller Lars-Åke.

Bokningsansvarig Lånekanot: Mac Bassett, 073-043 5827, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokning bastu.

Nu följer en beskrivning av hur du bokar bastun. Bokning av dansbana och tennis skiljer sig väldigt lite från bastubokningen och finns i slutet av beskrivningen.

För att göra en bokning, välj meny "Bokning" > "Boka", då visas:

 

 

Se till att du valt rätt service, här är det Bastu som är valt.

Datumen visas med olika färg - svart är datum som har passerats. grön är dagens datum och orange är framtiden. Aktuellt valt datum är blått.

Tider som är tillgängliga valt datum visas till höger. Blått är lediga tider och rött är upptagna.
I detta fall är alla tiderna lediga. För att leta efter lediga tider under en period, välj de datum du är intresserad av ett i taget.

Välj den tid som ska bokas och "allmän" eller "privat", välj sedan "boka denna tid". Då visas följande: 

Det som angivits som Namn och E-postadress hämtas från din profil. Ett e-post meddelande kommer att skickas när du väljer "Gör bokning".
Nu visas din bokning:

 

Nu är bokningen klar.

 

Titta på bokningar

 

För att titta på alla dina bokningar, välj "Bokning" > "Mina bokningar", då kan det se ut så här:

Det går att ta bort gjorda bokningar fram till 24 timmar före bokningstiden. Välj i så fall den röda knappen under "TA BORT" för den bokning du vill ta bort.

Det går också att få en månadsvy på dina bokningar. Välj då "Mina bokningar - månadsvy", det kan se ut så här:

 

En varning - försök inte ta bort bokning i denna vy - den tas bara bort från vyn, själva bokningen ligger kvar.
Borttagning av bokningar ska göras från "Mina bokningar - kronologiskt" sidan.

 

Bokning av bastu - Allmän

Bastun kan ju bokas privat eller allmän – om den bokas allmän så menar man att andra kan ansluta sig – om man bokar privat vill man ha den för sitt eget sällskap.

Vårt bokningssystem har dock inte tillåtit att man kan se efter om en bokning är allmän och i så fall vem det är som bokat. Det avhjälper vi nu genom att man kan titta på aktuella bokningar i en excelfil som visar alla bokningsuppgifter. Denna fil ger en bra överblick över bokningarna så att vi tror att även de som gör privat bokning kan vara intresserade att utnyttja detta. Man tittar på bokningarna med menyvalet Bokning < Titta på bokningar bastu.

Vi har hittills erbjudit två olika sätt att ta reda på när/vem som gjort allmänna bokningar. Man kan kontakta bokningsansvarig som har tillgång till alla uppgifter eller man kan abonnera på att få ett mail för alla bokningar som görs. Detta har dock visat sig vara för krångligt. Den nya lösningen baseras på att bokningsansvarig för bastu läser alla inkommande bokningar och för upp dem i excelarket, det sker naturligtvis inte omedelbart när varje bokning görs utan det är en viss fördröjning. Eftersom bokningar inte görs så ofta så tror vi att det kommer att fungera bra både för bokningsansvarig och för bastuanvändare. Själva bokningen av bastun (och inte bara titta) görs ju som tidigare och då får man reda på om man kolliderat med bokning som inte förts upp i excelarket än. Här visas bokningarna juni 2019.

Bokning av dansbanan.

Här följer ett exempel på dansbanebokning. Den bokas ett helt dygn från 9 på morgonen till 9 nästa morgon. Då har man tid att förbereda för dags och kvällsaktiviteter och att städa morgonen efter. Därför finns bara ett tillfälle per dygn att boka.

 

När man har valt "boka denna tid" får man upp ett bokningsformulär som i bastu fallet och efter att man valt "Gör bokning" så visas bokningsordern.

Bokning av tennis.

 

Det skiljer sig väldigt lite från de andra bokningarna. Man väljer en timme då man vill spela. Om man vill boka två timmar gör man ännu en bokning när den första är klar.

 

 

Man väljer "boka denna tid" och får då upp:

 

 

och när man valt "Gör bokning" får man upp bokningen - klart.