Uppdaterad 2016-04-24

Om avtalsblanketten

Fråga: Vad kostar det att ha två anslutningar?

Svar: Det kostar dubbelt så mycket och är tänkt för de fastighetsägare som har flera hushåll på fastigheten. Om ni har skrivit huvudbyggnad och gäststuga behöver ni inte vara oroliga och skicka in ett nytt avtal. Om ni inte har pratat med någon i styrelsen om att ni verkligen vill ha flera anslutningar så kommer vi att stryka det. I dagsläget är det bara två fastigheter som skall ha dubbla anslutningar.

Om ni vill använda internet i gäststugan rekommenderar vi att ni använder en wi-fi lösning, dvs. att ni har trådlös förbindelse, från anslutningen i huvudbyggnaden. Alternativt, drar ni en kabel från huvudbyggnaden till gäststugan och installerar ett sidouttag där. Båda alternativen är mycket billigare än att ha dubbla anslutningar, och därmed också dubbla internetabonnemang.

Fråga: Vad är byanätsavgift?

Svar: Byanätsavgiften skall täcka kostnader för förvaltning och drift av nätet. För föreningar som själva äger nätet är det viktigt att se till att man kan finansiera nödvändiga åtgärder för att nätet skall fungera i många år. Vår plan är att så snabbt som möjligt överlåta nätet på Utsikt, vilket innebär att de som nya ägare också tar över ansvaret för att nätet fungerar och uppfyller bidragsgivarens föreskrifter. Anledningen till att vi överlåter nätet är att föreningen inte kan sköta det uppdraget långsiktigt och professionellt. Se även: http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/processkarta/Aga-eller-salja-natet/

För vår del kan vi komma att behöva behålla föreningen även efter byggnation och överlåtelse till Utsikt.  Det rör sig om administrativa kostnader och försäkringar. Totalt kan det vara några enstaka hundralappar per år. Förslagsvis ser vi till att dessa medel finns i kassan när byggnationen är avslutad.

Om avgiften

Fråga: Kan föreningen ta upp ett lån på den beräknade bidragsdelen så att medlemmarna inte behöver sätta in så mycket på en gång.

Svar: Vi har fått frågan tidigare och styrelsen har frågat fem banker som inte är intresserade eller ger samma eller sämre villkor jämfört med vad en privatperson kan få. De ser inte nätet som en säkerhet.

Om tekniken

Fråga: Kommer inte 5g att lösa våra bredbandsbehov?

Svar: Tre teknikexperter anser inte att 5g kan ersätta fiber, se: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Om bidraget

Fråga: Kan vi gå miste om bidraget om projektet blir försenat?

Svar: Vi kan ansöka om förlängt slutdatum om det finns en godtagbar anledning. Om våra entreprenörer vill ha en annan tidplan, och vi skulle få avslag på ansökan om förlängning ser vi det som omöjligt att starta projektet.

Det finns flera villkor för att få bidraget, varav slutdatum är ett. Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsens handläggare, vår konsult och Utsikt. Man kan aldrig vara 100% säker på att ett myndighetsbeslut blir det man väntat, men Länsstyrelsens handläggare är hjälpsamma och ger oss värdefulla tips om saker som vi måste tänka på.

Fråga: Vilka organisationer ger och förmedlar bidragen?

Svar: Pengarna kommer från EU, fördelas av Jordbruksverket och administreras av Länsstyrelsen Östergötland.