Bokning av bastu, dansbana och tennis.

 

Det finns två sätt att göra en bokning:

1. Boka själv enligt instruktioner nedan, eller

2. Kontakta bokningsansvarig för aktuell service, som då gör bokningen på webben åt dig.
    Avsikten är att man ska kunna boka även om man inte är så hemma på datorer.

     Bokningsansvarig Bastu: Peter Landström, 070-535 22 63, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

     Bokningsansvarig Dansbana: Sonja Fröjd, 073-312 74 03, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

     Bokningsansvariga Tennis: Thomas Frånlund, 070-529 17 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Lars-Åke Petersson, 070-322 39 99, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

     Bokning av tennisbanan är även öppen för boende på Unön, Kallvik o Smedsviken, men eftersom dessa
     inte är registrerade i vårt medlemsregister bokar de tills vidare genom att kontakta Thomas eller Lars-Åke.

 

Nu följer en beskrivning av hur du bokar bastun själv. I slutet av denna beskrivning finns även exempel på bokning av dansbana och tennis, vilket skiljer sig väldigt lite från bastubokningen.

För att göra en bokning, välj meny "Bokning" > "Boka", då visas:

 

 

Se till att du valt rätt service, här är det Bastu som är valt.

Datumen visas med olika färg - svart är datum som har passerats. grön är dagens datum och orange är framtiden.

Aktuellt valt datum är blått. Tider som är tillgängliga valt datum visas till höger. Blått är lediga tider och rött är upptagna.
I detta fall är de två första tiderna den 28 dec lediga och den sista är upptagen. För att leta efter lediga tider under en period, välj de datum du är intresserad av ett i taget.

Välj den tid som ska bokas och "allmän" eller "privat", välj sedan "boka denna tid". Då visas följande: 

Det som angivits som Namn och E-postadress hämtas från din profil. Ett e-post meddelande kommer att skickas när du väljer "Gör bokning".
Nu visas din bokning:

 

Nu är bokningen klar.

 

Om den service som är bokad kräver betalning framgår detta i texten när man gör bokning.

För att titta på alla dina bokningar, välj "Bokning" > "Mina bokningar", då kan det se ut så här:

 

Det går att ta bort gjorda bokningar fram till 24 timmar före bokningstiden. Välj i så fall den röda knappen under "TA BORT" för den bokning du vill ta bort.

Det går också att få en månadsvy på dina bokningar. Välj då "Mina bokningar - månadsvy", det kan se ut så här:

 

En varning - försök inte ta bort bokning i denna vy - den tas bara bort från vyn, själva bokningen ligger kvar.
Borttagning av bokningar ska göras från "Mina bokningar - kronologiskt" sidan.

 

Om du vill undersöka existerande bokningar för att se om du kan dela en bokning med någon annan som har bokat Allmän, så syns detta tyvärr inte i bokningen (för vanliga användare). Du kan då kontakta Bastuansvarig för att höra vilka tänkbara bokningar som kan finnas. Alternativt kan du prenumerera på bokningar, du kommer då att få ett mail vid varje bokning som görs, där framgår vem som har bokat och om det är allmänn bokning. Kontakta i så fall Bastuansvarig eller Webmaster om prenumeration.

 

Bokning av dansbanan.

Här följer ett exempel på dansbanebokning. Den bokas ett helt dygn från 9 på morgonen till 9 nästa morgon. Då har man tid att förbereda för dags och kvällsaktiviteter och att städa morgonen efter. Därför finns bara ett tillfälle per dygn att boka.

 

När man har valt "boka denna tid" får man upp ett bokningsformulär som i bastu fallet och efter att man valt "Gör bokning" så visas bokningsordern.

Bokning av tennis.

 

Det skiljer sig väldigt lite från de andra bokningarna. Man väljer en timme då man vill spela. Om man vill boka två timmar gör man ännu en bokning när den första är klar.

 

 

Man väljer "boka denna tid" och får då upp:

 

 

och när man valt "Gör bokning" får man upp bokningen - klart.